Бакалавриат бағдарламалары

Гуманитарлық және Әлеуметтік Ғылымдар Мектебі студенттері гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдарды қамтитын жеті профильдік пәндер мен мамандану саласы арасынан таңдау жасай алады. Профильдік пән/мамандық бойынша сабақтармен қоса студенттер жалпы талап етілетін сабақтар тізімін аяқтап шығуға міндетті, бұл студенттердің бағыттар бойынша сыни ойлау және жазу қабілеттерін дамытады.

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры деңгейі мамандану бағдарламалары
Гуманитарлық ғылымдар бакалавры деңгейі қосалқы мамандану бағдарламалары